ikon

İQ-NORM

Şerifali Mah, O-2, Türker Cd. No:36, Ümraniye/İstanbul

Hizmetler

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi

SO 20121 standardı, kurumların organize ettiği kültürel ve sosyal etkinliklerinin çevreye duyarlı, mümkün olan en az atık ve kirliliğe sebep olacak şekilde planlanması ve yürütülmesi ile ilgili uluslararası bir rehberdir. Böylece standardın amacı kültürel-sosyal ve benzeri etkinliklerde sürdürülebilir yönetim sistemi kurmaktır. Etkinlikler modern hayatın içinde geniş bir yer tutmaktadır. Her gün, hangi sektörden olduğu fark etmeksizin, kuruluşlar tarafından pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu standart ile organize edilen etkinliklerin boyutuna bakılmaksızın tüm etkinliklerde uygulanabilecek bir yönetim sistemi kurulması sağlanır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır. Bu standart ile enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin ve daha sürdürülebilir enerji tüketiminin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekenler hakkında kurallar sunulmaktadır. Böylece ISO 50001 standardı, kurumlarda enerji verimliliğini sağlamak için sistematik uygulamalar geliştirilmesini hedefler.

Helal Gıda Sertifikası

Helal Gıda Sertifikası

Helal Gıda, temiz, güvenilir ve İslami Kurallara uygun gıda anlamına gelir. Aynı zamanda hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen gıda demektir.

Helal Kozmetik Sertifikası

Helal Kozmetik Sertifikası

Helal ürün, temiz, güvenilir ve İslami Kurallara uygun ürün anlamına gelmektedir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen kozmetik demektir.

İş Makineleri Kontrolleri

İş Makineleri Kontrolleri

Muayene ve kontrollerin ilgili yönetmelik ve standartlara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gaz Yakan Cihazlar Muayenesi

Gaz Yakan Cihazlar Muayenesi

Gaz Yakan Cihazların muayenesi aşağıdaki yönetmelik ve standartlara göre yapılmaktadır; C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK ) İç Tesisat Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ TS 7363 Standardı

Jeneratör Kontrolleri

Jeneratör Kontrolleri

Jeneratör periyodik kontrolü, ilgili TS EN 12601, TS ISO 8528-1 standartlarında belirtilen kriterlere göre ve üreticisinin müsaade ettiği kriterlere uygun olarak konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yapılır. Jeneratör muayenesinin yılda en az 1 (bir) defa yapılması gerekmektedir.

Elektrik İç Tesisat Ölçümleri

Elektrik İç Tesisat Ölçümleri

İlgili Mevzuat ve Standartlar Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir. 07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Katodik Koruma Kontrolleri

Katodik Koruma Kontrolleri

Kontroller ile korumanın zaman içinde etkisini kaybetmeden uzun süre devam etmesi ve olası risklerin önüne geçilmesi sağlanır. Kontrol sırasına belirlenen herhangi bir sorun, düzeltici faaliyetlerle ortadan kaldırılabilir.

Elektrik Panosu Kontrolleri

Elektrik Panosu Kontrolleri

Bu nedenle elektrik panosunun güvenli ve verimli çalışması işletmeler için oldukça önemlidir. Elektrik panosu kontrolleri olası yangınları önlemek ve enerji kullanımında verimliliği artırmak için düzenli olarak yılda en az bir defa yaptırılmalıdır.

Paratoner Kontrolleri

Paratoner Kontrolleri

İlgili Mevzuat 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. Maddesi gereğince, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direnç ölçümleri her yıl periyodik olarak yapılmalıdır. TS EN 62305 – 3:2007 “Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike” standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.

Topraklama Kontrolleri

Topraklama Kontrolleri

İlgili Mevzuat 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, tüm tesislerde topraklama ölçümlerinin yıllık periyotlarda yapılması zorunludur. 04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin EK-III bölümü Tablo 3’de belirtildiği gibi, topraklama ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) defa yapılması zorunludur. 07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ine göre, topraklama ölçümlerinin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Basınçlı Ekipmanlar Muayenesi

Basınçlı Ekipmanlar Muayenesi

Kalorifer Kazanı Buhar Kazanı Kaynar / Sıcak Su Tankı Kızgın Yağ Kazanı Kompresör Otoklav Basınçlı Kap ( Hava Tankı, Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler, Akümülasyon Tankı, Amonyak Tankı, Soğutma Sistemi Tankı vb. ) Emniyet Ventili

Kaldırma ve İletme Makinaları Muayenesi

Kaldırma ve İletme Makinaları Muayenesi

Gezer Köprülü Vinç Monoray Vinç Portal Vinç Kule Vinç Döner Kollu Vinç Caraskal Mobil Vinç Yükleyici Kren Forklift Transpalet İstif Makinası Araç Kaldırma Lifti Sütunlu Çalışma Platformu Asılı Erişim Donanımı Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

Baca Uygunluk Muayenesi

Baca Uygunluk Muayenesi

Baca uygunluk muayenesi sırasında gerekli teknik ekipmanlar ile sızdırmazlık testi yapılarak, bacada sızdırma olup olmadığı kontrol edilir ve bacada gerekli olan temizlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere göre baca uygunluk muayenesinin yapı kullanıma başlanmadan önce yapılması, kullanım devam ettiği sürece de periyodik olarak muayenelerin devam etmesi ve muayene sonuçlarının raporlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Muayenesi

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Muayenesi

İlgili Mevzuat ve Standartlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25 Nisan 2013 tarihinde, 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN ISO/İEC 17020 kapsamında

Asansör Muayenesi

Asansör Muayenesi

İlgili mevzuat ve standartlar Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği İstanbul İmar Yönetmeliği Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği TS-EN 81-80 TS-EN 81-1 ve TS-EN 81-2 TS-EN 81-1+A3 ve TS-EN 81-2+A3 TS EN 81-20 TS EN 81-70 TS EN 81-71 TS EN 81-72 TS EN 81-73