ikon

Barış İşgören

19MayısMahallesi, İnönü Cd., Sümer Sokak Sümko Sitesi L3 Blok 1AF, D:Kat:2 Daire:29, 34736 Kadıköy/İstanbul

Hizmetler

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesi

DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme Rejimi Nedir? Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

OKSB - Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

OKSB - Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılması ve kendisine Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri)’nin 6. Maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kendisine ibraz etmiş olduğunuz belgeleri inceleyerek herhangi bir eksikliğin veya onaylanmış kişi olabilmeniz için engel olmadığını tespit etmesi halinde, adınıza Tebliğin 8 no’lu ekinde yer alan olumlu tespit raporu düzenler. Adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması halinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurunuzu Tebliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte şirket merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak aynı Tebliğin 12 no’lu ekinde yer alan tabloya göre belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapabilirsiniz.